• კონტაქტი
ხელოვნებისა და სამართლის ინსტიტუტი (ALI) დაარსდა 2017 წლის 22 თებერვალს. ორგანიზაცია საქმიანობას იწყებს პროგრამით - „ სამართალი ხელოვნებისთვის და ხელოვნება სამართლისათვის“, რომელიც მოიცავს მნიშვნელოვან პროექტებს, ღონისძიებებსა თუ აქტივობებს.

ტელ: 557 75 33 97
ელფოსტა: info@artlaw.ge